שיפוץ ומכירת חלקי חילוף למשאיות

טורבו למשאיות –

הטורבו חלק מרכזי במנוע של המשאית, לכל מנוע המותקן במשאיות מותאם טורבו בהתאם לתיכנון הנדסי על ידי יצרן הטורבו ויצרן המשאית. סוביגל הינה בעלת ניסיון מקצועי בשיפוץ מגדש טורבו, לכלל יצרני המנועים והמשאיות. שיפוץ הטורבו בתחום המשאיות הינו מורכב ומחייב מיומנות וניסיון של בעלי מקצוע בתחום שיפוץ המגדש. בנוסף, לחברה האחות – "אינטרטראק" מגדשי טורבו חדשים מתוצרת – Mhale, MHIMitsubishi, IHI-Clover, Garrett, Holset, BorgWarner, KKK, Schwitzer

גלי הינע ( דרייבשפט ) –

למשאית גל הינע אחד או יותר, המעביר את הכוח לגלגלים. שיפוץ ואיזון גל הינע מחייב עבודה מקצועית עם ציוד ייעודי. תקלה בגל ההינע עשויה לגרם לעלוית גבוהות עד כדי – השבתת המשאית וגרימת נזק למכלולים נוספים – דיפרנציאל ותייבת ההילוכים. שיפוץ יכול לכלול החלפת -צלבים, פנדלגר (תושבת מייסב), קצה צינור, צינור, קרדנים, יוקים. איזון גל הינע הוא קריטי ומתאפשר בעזרת מכונת איזון ייעודית. לסוביגל מכונת איזון חדשה לגלי הינע תוצרת CEMB, כדי להבטיח את האיזון המייטבי ברמת דיוק גבוהה ביותר. 

מדחס אוויר –

מדחס אויר לרכב כבד מספק אוויר למיכל אוויר המספק אוויר למערכת הבלימה ומערכת המיתלה – כריות אוויר. שיפוץ מדחס אוויר מורכב ולכן מחייב שיפוץ על ידי בעלי מקצוע מיומנים ומנוסים. בנוסף, לסוביגל גם מדחסי אוויר חדשים. 

תהליך שיפוץ חלק חילוף בסוביגל