ציוד מכני הנדסי

הנדסי.
טורבו לצמ"ה –
כלי צמ"ה יכולים להחזיק שנים רבות (בשונה ממשאיות ואוטובוסים אשר זמן חייהם מוגדר),
ברוב כלי הצמ"ה יש מגדשי אוויר (טורבו).
הטורבו הינו חלק מרכזי מכלי המצ"ה שנים רבות, מכיוון שמרבית כלי הצמ"ה הינם בעלי מנוע דיזל, יש צורך
במגדש אוויר (טורבו) על מנת לייצר כוח זמין לכלי הצמ"ה.
חלק גדול מבעלי כלי הצמ"ה מפתחים שיטה של טיפול מנע לכלי הצמ"ה, שיטה זו מבוססת על שעות עבודה
של מנוע, לדוגמא: בעל כלי צמ"ה אשר החליט שכל 2000 שעות עובדה, יבצע בדיקה למכלולים מרכזים בכלי
הצמ"ה, הטורבו הינו אחד מהם, בדיקה של הטורבו כל פרק זמן קבוע, מייצרת בסבירות גבוהה תפקוד תמידי
של כלי הצמ"ה.
בסוביגל תוכלו לבצע תחזוקה שוטפת של הטורבו, יש פעולות אשר ניתן לעשות כדי להימנע מהצורך בשיפוץ
הטורבו בעתיד (או להביא את הטורבו למיצוי מרבי של שעות פעולה).
נשמח לראותכם סוביגל.
גלי הינע (דרייבשפט) –
למרבית כל הצמ"ה כל הינע אחד או יותר, באוטובוסים, מכוניות פרטיות ומשאיות גל הינע (דריישפט) מניע
את כלי הרכב, בכלי צמה ישנם יחידות אשר מבצעות פעולות שאינן קשורות לתנועת הרכב

דוגמא לגל הינע אשר מפעיל קומביין (יחידה אשר באמצעותה מבצעים קציר אוטומטי), מצד אחד גל ההינע
מחובר לטרקטור ומצד שני מחובר קומביין, בצד של קומביין גל ההינע מחובר תיבת העברה אשר מפעילה את
היחידה.

תהליך שיפוץ חלק חילוף בסוביגל