מיסב מרכזי לגל הינע

מיסבים הינו גל הינע הבנוי מיותר מפרק אחד.ישנם גלי הינע הבנויים משלושה פרקים ויותר, החלק המקשר בין הפרקים, נקרא מיסב מרכזי. לסובגיל מלאי גדול של  כחלק ממגוון חלקי חילוף לרכב של החברה.