מיסב מרכזי לגל הינע

מיסבים הינו גל הינע הבנוי מיותר מפרק אחד.ישנם גלי הינע הבנויים משלושה פרקים ויותר, החלק המקשר בין הפרקים, נקרא מיסב מרכזי.