פלנגים-ויוקים

גל הינע מורכב מרכיבים שונים, הכוללים:

פלאנג'ים

יוקים

צלבים

החלקים הם כחלק ממגוון חלקי חילוף לרכב של חברת סוביגל