צלב גל הינע

לחלק של גל הינע יש כמה חלקים שזזים כל הזמן, הצלב הינו חלק מרכזי בגל ההינע.

סוביגל עובדת עם יצרני צלבים אשר מוגדרים OEM, באיכות הגבוהה ביותר.

כאשר סוביגל משפצת ובונה מחדש גלי הינע ( driveshaft ), נבדקים הצלבים, במידת הצרוך מחליפים אותם.

לסוביגל יש את רוב המידות המבוקשות כחלקי חילוף לרכב.

גל הינע